Aktuálně

Od 1.9.2024 bude otevřeno výtvarné oddělení, do kterého můžeme přijmout až 30 žáků...

Základní umělecká škola Velké Pavlovice zve všechny zájemce o studium ve věku od 5 let na talentové zkoušky, které se uskuteční v pondělí 17.6.2024 od 14:00 do 18:00 v sále ZUŠ ...

Platby školného na školní rok 2023/2024


Nejnovější fotografie

Prohlížet galerii

Prohlížet galerii

Prohlížet galerii


Aktuality


Od 1.9.2024 bude otevřeno výtvarné oddělení,

ZUŠ Velké Pavlovice oznamuje, že od 1.9.2024 bude otevÅ™eno výtvarné oddÄ›lení, do kterého můžeme pÅ™ijmout až 30 žáků. Vyučování bude probíhat v ateliéru Ekocentra Trkmankla ve Velkých Pavlovicích, celoroční školné bude činit 4.000,- Kč/os.

Pokud máte zájem, můžete Vaše dÄ›ti ve vÄ›ku od 5 do 18 let pÅ™ihlásit na výše uvedeném mobilním čísle do 20.6.2024.

21.05.2024

Talentové zkoušky v ZUŠ

Základní umÄ›lecká škola Velké Pavlovice zve všechny zájemce o studium ve vÄ›ku od 5 let na talentové zkoušky, které se uskuteční v pondÄ›lí 17.6.2024 od 14:00 do 18:00 v sále ZUŠ na ulici Hlavní č. 30 ve Velkých Pavlovicích. DÄ›ti se dostaví v doprovodu rodičů, budou zapsány do poÅ™adníku a vyzkoušeny ze zpÄ›vu libovolné písnÄ›, z intonace a elementárního rytmu.

Výsledek zkoušky bude rodičům sdÄ›len ihned po zkoušce, pÅ™ijetí žáka se odvíjí od počtu volných míst v ZUŠ.

13.04.2024

Platby školného na školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,
pokud jste rozhodnuti, že Vaše dítÄ› bude navštÄ›vovat ZUŠ i ve školním roce 2023/2024, zaplaÅ¥te školné buď osobnÄ› do pokladny ZUŠ, anebo bezhotovostním pÅ™evodem do KB na č.ú. 19-2064360207/0100, do zprávy pro pÅ™íjemce uveďte jméno Vašeho dítÄ›te, u žáků výtvarného oboru jméno a kód DÄŒ 23-24.

Platby budou prijímány od 1.9. do 31.10.2023.
PÅ™i nedodržení termínu splatnosti bude žákovi studium v ZUŠ ukončeno!

Celoroční výše školného v jednotlivých oborech:
(uvedená výše školného se vztahuje na jednoho žáka)

a) individuální vyučování ( 1 žák v hodinÄ› ) 5.600,-
b) individuální vyučování ( 2 žáci v hodinÄ› ) 4.200,-
c) hudební nástroj + sólový zpÄ›v 8.400,-
d) výtvarný obor - doplňková činnost ZUŠ 4.000,-

PÅ™ejeme Vám i Vašim dÄ›tem další úspÄ›šný školní rok a tÄ›šíme se na shledání s Vámi na besídkách a koncertech a výstavách výtvarných prací naší školy!

12.09.2023
ZUŠ Velké Pavlovice © 2007, Designed & programmed by Přemysl Cimbálek, ZeroDesign.cz